thesieuvip vipcard24h baokiem.com jxtruyenkyxua.net mucnc.org tlbb moi ra tlbb moi ra
vps long van
 1. phuongdinhthang New Member

  SRO FUNNY - HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI[​IMG]
  SÂN CHƠI ỔN ĐỊNH LÂU DÀI, THỎA MÃN ĐAM MÊ
  [​IMG]Trang chủ: http://funnysro.com/
  [​IMG]Group: https://www.facebook.com/groups/164390834103596/
  [​IMG] Test 13h ngày 07/07/2017
  [​IMG] Open 13h ngày 15/07/2017  [​IMG] THÔNG TIN SEVER

   • Map 120 EU + ASI D13,Ngoại Hình D17 phiên bản chuẩn đến từng chi tiết
   • Nói không với bán đồ , bug đồ,
   • Mem tâm huyết đông đảo
   • GM nhiệt tình hỗ trợ kĩ thuật, temview cài đặt..., onl 18/24 tổ chức nhiều sự kiện
   • Hỗ trợ lv nhiệt tình cho anh em mới vào sever [​IMG]


    [​IMG] Hỗ trợ khi Open Test 13h ngày 07/07/2017

     • SUN D13 + 13 Tại Rèn TA
     • 100.000.00 GOLD
     • 99.999.999 SP
     • 9.999.999 SILK.

    [​IMG] Hỗ trợ khi Open Beta 13h ngày 15/07/2017
     • Sét SUN D10+7 FULL BLUE,
     • 1000 Bình HP/MP
     • Pet nhặt đồ
     • 50 DCN
     • 99.999.999 SP
     • 100.000 GOLD
      Sever Đảm Bảo Không Giật Lag Như Các Sever Khác!

   

Chia sẻ game lậu